Komentarji

Komentarji

Pri projektih lahko nastavite in dovolite komentarje. Tako lahko neposredno od strank prejmete povratne informacije, kar vam omogoča učinkovitejše delo in prihranek časa.

Aktivirajte komentarje

Če želite omogočiti komentarje na projektu, morate odpreti spletno stran Nastavitve projekta projekta, na katerem želite omogočiti komentarje. Spletno mesto Nastavitve projekta najdete v desnem meniju ali s klikom na gumb s tremi pikami na projektu.

Prikazane so nastavitve projekta

Če aktivirate spletno stran Komentarji, se prikažejo dodatne možnosti prilagajanja:
Ročno objavi komentarje: Pred objavo komentarjev je potrebna ročna odobritev.
Omogoči komentiranje komentarjev: Omogoči komentiranje obstoječih komentarjev.
Omogoči všečkanje komentarjev: Uporabnikom omogoča všečkanje komentarjev.

Ko je nastavljeno, morate klikniti na Shrani. Upoštevajte, da mora biti projekt v skupni rabi, da lahko uporabniki puščajo komentarje.

Možnosti komentiranja v nastavitvah projekta

Ustvarjanje komentarjev

Ko odprete povezavo projekta v skupni rabi, boste videli, da je zdaj mogoče projektu dodajati komentarje. Ko je komentar ustvarjen, ga lahko pripnete na določeno mesto v projektu s klikom na gumb Pripni, ki se nahaja poleg komentarja v desnem stolpcu. Po kliku je treba izbrati želeno mesto v projektu, da se komentar pripne. Ta funkcija omogoča učinkovite povratne informacije od vaših strank.

Komentar v projektu

Pregled komentarjev

Ko je podan komentar, se v meniju Projekti prikaže obvestilo Komentarji, ki vas obvesti, da je bil podan komentar na projekt.

Ikona za komentar v podoknu projekta

S klikom na ikono Komentarji se odpre skupna povezava projekta, ki vam omogoča ogled vseh komentarjev.
Pripeti komentarji so označeni z oznakami, ki zagotavljajo jasne referenčne točke v projektu.

Pripet komentar

 

Vaša jezikovna nastavitev se ne ujema z jezikom tega spletnega mesta. Prosimo, izberite:

Vaša jezikovna nastavitev se ne ujema z jezikom tega spletnega mesta. Prosimo, izberite: