Seznam opravil

Seznam opravil

Ko prvič kliknete na prodajno ploščo, se prikaže čarovnik, ki vam bo pomagal izpolniti vse podatke, ki jih potrebujete za vzpostavitev računa in začetek prodaje fotografij ter zaslužka.

Čarovnik

Če nekaterih korakov še niste opravili, se v meniju prodajne plošče na vrhu prikaže gumb za opravila.

Ikona za opravila

Ko jo kliknete, se prikaže seznam elementov, ki jih morate dokončati, da lahko začnete tržiti svoje slike. Informacije, ki so bile že dokončane, bodo prikazane z zeleno kljukico. Informacije, ki jih je treba še dopolniti, bodo imele sivo ikono peščene ure, ki označuje, da jih morate dopolniti.

Seznam opravil na prodajni plošči

S klikom na katero koli od teh postavk boste samodejno prešli na določeno ploščo, kjer lahko vnesete ustrezne podrobnosti. Ko dokončate vsako postavko s seznama, boste opazili, da gumb za opravila izgine iz menija prodajne plošče. To pomeni, da je vaš račun pripravljen za začetek prodaje in zaslužka.

Prodajna plošča brez seznama opravil