Velikost in položaj slik in predmetov

Velikost in položaj slik in predmetov

Vsi predmeti, dodani v fotografski izdelek, kot so slike, sličice, besedilo in polja za zapolnitev, lahko poljubno spreminjajo velikost in položaj v fotografskem izdelku.

Uporaba miške

Ko z miško izberete predmet, se okoli polja predmeta prikaže modri okvir. Če izberete ta modri okvir in med premikanjem kazalca držite pritisnjen gumb miške, spremenite velikost okvirja in slike v njem. Pri slikah se spremenita tako okvir slike kot motiv. V primeru besedila se velikost napisanega besedila spremeni s spreminjanjem velikosti njegovega okvirja, če je aktivirana možnost Samodejna velikost pisave v meniju Polje besedila.

Če želite premakniti predmet, ga izberite s pritisnjenim gumbom miške, ga premaknite na želeni položaj in spustite gumb miške.

Ročno zasukana in premaknjena slika

Če želite objekt zavrteti, ga najprej izberite V vsakem kotu objekta se prikaže puščica. S klikom na eno od teh puščic in držanjem pritisnjenega miškinega gumba lahko premaknete kazalec in ga zavrtite.

Orodja za določanje položaja

Predmete lahko na fotografskem izdelku postavljate in spreminjate njihovo velikost tudi z orodji za postavitev. Ta orodja so na voljo tako, da izberete objekt in povlečete meni Položaj na desni strani.

Najprej so na voljo polja, ki določajo dimenzije predmeta, in sicer njegovo širino in višino. Če te vrednosti spremenite, se bo velikost predmeta ustrezno spremenila. Če pa kliknete na ključavnico, bodo razmerja predmeta ostala enaka, tudi če spremenite eno od dimenzij. To pomeni, da predmet ohrani svoja prvotna razmerja in ni popačen.

Na desni strani so polja, ki ustrezajo položajem X in Y predmeta. Če ju spremenite, se bo predmet premaknil na te koordinate. Pod tem je polje s stopnjami zasuka predmeta. Izbrani objekt se bo zavrtela v skladu s stopinjami, določenimi v tem polju.

Orodja za določanje položaja v stolpcu

Orodja za poravnavo

Orodja za poravnavo v meniju Položaj vam pomagajo postaviti predmete navpično in vodoravno glede na fotografski izdelek. Objekt lahko poravnate glede na katerega koli od njegovih robov in glede na sredino, v skladu z merami izdelka.

Orodja za poravnavo v meniju Položaj

Če oblikujete fotoknjigo, lahko predmete poravnate glede na eno stran tako, da omogočite možnost Ena stran, ali glede na obe strani tako, da jo onemogočite.

Če aktivirate možnost Uporabi razmik, se aktivira polje Razdalja. Če v to polje vnesete številko, bodo orodja za poravnavo upoštevala to razdaljo pri umeščanju elementov v fotografski izdelek. Če na primer v polje razdalje vnesete 4 cm, ko je omogočena možnost Uporabi razmik, in kliknete gumb Poravnava desnega roba, bo izbrani objekt poravnan z desnim robom, pri čemer bo od roba oddaljen 4 cm.

Orodja za plastenje

Orodja za plastenje nadzorujejo vrstni red zlaganja predmetov. Ko uporabite možnost Pošlji nazaj, se izbrani objekt postavi za vse druge že postavljene objekte. To pomeni, da bo izbrani objekt viden za njimi, če so na njem objekti na vrhu.

Po drugi strani pa možnost Pošlji naprej postavi izbrani objekt na vrh vseh drugih objektov in prekrije vse objekte, ki so bili prej pod njim.

Če želite izbrani predmet premakniti le za en položaj nazaj ali naprej glede na druge predmete, lahko uporabite možnosti Pošlji nazaj ali Prenesi naprej. Vendar ti možnosti premakneta predmet le za en položaj naenkrat, zato ju boste morda morali večkrat klikniti, da boste dosegli želeni učinek plastenja.

Orodja za plastenje v meniju Položaj s primerom

Ta meni vsebuje tudi neprozornost predmeta, ki je privzeto nastavljena na 100 . Objekt lahko tudi poimenujete.

Kopiranje objektov v drug projekt

Slike in predmete, ki so že nameščeni v enem projektu, je mogoče kopirati v drugega. Najprej izberite vse slike in predmete, ki jih želite kopirati. S kombinacijo tipk CTRL + A izberite vse elemente na strani/delovnem območju ali povlecite miško, da ustvarite kvadrat okoli vseh objektov. Ko so izbrani, pritisnite in držite kombinacijo tipk CTRL + C za kopiranje predmetov ali kliknite gumb Kopiraj v zgornjem meniju. Nato odprite ciljni projekt, v katerega želite prilepiti kopirane objekte. Pritisnite CTRL + V, da jih prilepite na želeno območje, ali pa uporabite gumb Prilepi v zgornjem meniju.

Da bi ohranili položaje prilepljenih predmetov, poskrbite, da ima ciljni projekt enako velikost in obliko kot izvirnik. V nasprotnem primeru boste morda morali prikrojiti prilepljene predmete, da bodo ustrezali novemu formatu.