Pogoji uporabe

1) Deljenje galerij in projektov

Saal Digital Fotoservice GmbH ("Saal Digital") omogoča uporabnikom, da naložijo slikovne datoteke v naše galerije. Poleg tega lahko naložijo ali shranijo projekte, oblikovane kot slikovne datoteke. Uporabniki imajo možnost objaviti galerije in/ali projekte javno ali zaščitene z geslom, kar pomeni, da so javno ali delno dostopni in lahko na spletu do njih dostopajo tretje stranke. Poleg tega lahko uporabniki objavijo galerije in projekte z namenom prodajanja.

Saal Digital si pridržuje pravico, da prekliče ali izbriše objavo posameznih galerij ali projektov ali posameznih slik, ne da bi moral navesti razloge.

2) Dodeljevanje pravic

Ko uporabniki objavijo galerijo ali projekt, podjetju Saal Digital podelijo pravice do uporabe, da omogoči dostopnost slikovnih datotek na internetu, jih prenese, pošlje in, če so naprodaj, tudi razmnožuje, tiska fotografije ali podobne slikovne izdelke ter jih prodaja.

3) Intelektualna lastnina

Uporabnik potrjuje, da je imetnik pravic za slike v objavljenih galerijah in/ali galerijah, ki so aktivirane za prodajo, in da slike niso zaščitene z blagovnimi znamkami, patenti ali avtorskimi pravicami tretjih oseb.

Če so na slikah osebe, ki jih je mogoče prepoznati, bo uporabnik pridobil veljavne in zavezujoče izjave o izključitvi odgovornosti od vseh vpletenih, ki so precej podobne izjavam o izključitvi odgovornosti podjetja Saal Digital, ki podeljuje pravice do uporabe iz tega sporazuma v zvezi s takšno vsebino. Uporabnik prejme izvirnik, na zahtevo pa priskrbi kopijo podjetju Saal Digital.

Če so na slikah stavbe ali nepremičnine, ki jih je mogoče prepoznati, kar pomeni, da lahko sklepamo, kdo je njihov lastnik, se uporabnik strinja, da bo pridobil veljavno in zavezujočo izjavo o izključitvi odgovornosti, ki je precej podobna izjavi podjetja Saal Digital, če bo takšno izjavo moral izdati lastnik nepremičnine z namenom polne in komercialne uporabe. Uporabnik prejme izvirnik, na zahtevo pa priskrbi kopijo podjetju Saal Digital.

4) Nadomestilo

Saal Digital se zavezuje k izplačilu v roku 30 dni po preteku meseca, v katerem se je zgodila prodaja. Izplačilo je izračunano na podlagi neto zneska brez stroškov dostave. Pogoji, ki so trenutno v veljavi, so na ogled v računu uporabnika.

5) Odgovornost

Podjetje Saal Digital je odgovorno za škodo, ki nastane v primeru kršenja materialnih pogodbenih obveznosti ali če stranka ne zagotovi nekaterih lastnosti izdelka ali storitev. Poleg tega je podjetje Saal Digital odgovorno samo za škodo, ki je povzročena namerno ali iz hude malomarnosti s strani podjetja Saal Digital in njegovih zastopnikov. Podjetje Saal Digital ni odgovorno za posredno, posledično ali atipično škodo v kateri koli obliki. To velja tudi za odškodnino zaradi izgubljenega dobička, nezmožnosti uporabe ali posrednih stroškov.