Kotiček za profesionalce

Našim profesionalnim strankam je na voljo orodje za neposredni prenos fotoknjig

Profesionalnim oblikovalcem medijev, grafičnim oblikovalcem ali fotografom je na voljo naša funkcija prenosa Pro-Upload. Svojo fotoknjigo lahko oblikujete z drugimi programi, kot so InDesign, Photoshop in QuarkXPress. V izogib napakam na izdelku vas prosimo, da stran oblikujete po naših zahtevah (glejte spodaj).

Opombe o prenosu podatkov

Prenos podatkov / naročilo: V naši spletni trgovini lahko najdete PDF-sporočilo. Po prenosu lahko po potrebi spremenite zaporedje strani in dokončate naročilo.

Prenos datoteke PDF v spletno trgovino

 1. Pojdite v spletno trgovino
 2. V kategoriji Fotoknjige izberite želeno fotoknjigo in kliknite na Oblikovanje.
 3. Izberite možnost Prenos PDF.
 4. Pred prenosom datoteke PDF sledite naslednjim navodilom:
  • Datoteke PDF morajo biti izdelane v skladu s formatom in številom strani vaše fotoknjige ter v skladu z informacijami, navedenimi na tej strani.
  • Za dosego popolnega rezultata morate upoštevati navedene dimenzije.
  • Platnica in notranje strani morajo biti pravilnih dimenzij in predstavljene v dveh ločenih datotekah PDF.
  • Ko ste to preverili, lahko nadaljujete z dodajanjem datotek PDF.
 5. Prenos datoteke PDF lahko traja nekaj minut. Med prenosom vaše slike ne bodo prikazane v želenem formatu. Počakajte, da so vse slike v celoti naložene.
 6. Število prenesenih slik je prikazano na dnu spletne trgovine.
 7. Kliknite "Naprej" za prikaz predogleda fotoknjige.
 8. Vse slike bodo samodejno razvrščene po straneh.
 9. Preglejte vse strani in jih ustrezno prilagodite.

Ustvarjanje fotoknjige v programu InDesign

Vprofesionalnem območjunašega spletnega mesta lahko prenesete predloge InDesign za izbrani format fotoknjige. Predloge temeljijo na natančnih dimenzijah fotoknjige in vključujejo številne smernice, ki so pojasnjene v nadaljevanju.
Naslovnica:

Cover guide lines

1To je neobdelana oblika notranjih strani, vključno z obrezovanjem. Območje med 1 in 2 je obrezano in izpuščeno.
2Omejuje območje oblikovanja in je končni format, ki se pozneje obreže na ustrezno velikost.
3Izven te črte ne sme biti nobenega slikovnega dela ali besedila.
4To je območje pregibanja naslovnice.
5Prikazuje hrbtišče knjige.
Notranje strani:

Inner pages guide lines

1To je neobdelan format notranjih strani, vključno z obrezom. Območje med 1 in 2 je obrezano in izpuščeno.
2Omeji območje oblikovanja in je končni format, ki se pozneje obreže na določeno velikost.
3Izven te črte ne sme biti nobenega slikovnega dela ali besedila.

Pazite na naslednje podrobnosti:

 • Za svoje podatke vedno uporabljajte sRGB.
 • V spletno trgovino lahko prenesete datoteke PDF ali jpg.
 • Elementov ne razporejajte čisto do črte obreza. Povedano drugače, prekrijte celo stran ali pustite približno 1 cm razmika do črte obreza. V nasprotnem primeru je mogoč sij pri robovih ali pa so lahko odrezani kateri pomembni elementi.
 • Pisave: Prosimo upoštevajte, da morajo biti pisave vedno vdelane v datoteko PDF, lahko pa jih pretvorite tudi v poti.
 • Najmanjše velikosti pisave: Prosimo upoštevajte, da se velikosti pisave razlikujejo med tipografijami. Velikost pisave sans serif, navadne ali krepke, mora biti vsaj 8 točk (merjenje s pisavo Arial), velikost pisave serif pa vsaj 10 točk (merjenje s pisavo Times New Roman).
  Če je debelina pisave tanka, mora biti velikost vsaj 12 točk. Če je tanka pisava na temnem ozadju, mora biti velikost pisave vsaj 14 točk.
 • Širina poteze: Širina poteze črt ne sme biti nižja od 1 točke.
 • Ne puščajte nobenih oznak za nastavitve ali obrezovanje.
 • Navedena količina strani ne vključuje platnice (sprednje in zadnje strani platnice).
 • Vrednost prostora za obrez in mesto stika vedno velja za eno stran, zato jo je treba upoštevati za vsako stran koledarja in fotoknjige (npr. vrednost x 2 za levo in desno stran).
 • Za celotno platnico fotoknjige (naslovno in zadnjo) je potrebna samo ena datoteka PDF.
 • Natisnjena bo tudi notranja stran naslovne in zadnje platnice. Če želite, da ostane bela, pustite prvo stran prvih dveh strani in zadnjo stran zadnjih dveh strani prazno. (Fotoknjiga se začne s prvima dvema stranema.)
 • Datoteke PDF morajo biti optimizirane v programu Adobe Acrobat Pro (glejte spodnja navodila).
 • Ni točno določene omejitve velikosti datotek. Če je vaša datoteka prevelika, se obrnite na našo podporo.
 • Pred oddajo naročila natančno ponovno preglejte vse strani. V primeru težav se obrnite na našo podporo. Vse podrobnosti lahko pregledate v celozaslonskem načinu. Nismo odgovorni za napake na izdelku, če so te že vidne v predogledu.

Profesionalni nasveti:

Pri uporabi funkcije za izvoz PDF (priporočljivo, ko uporabljate programa InDesign in QuarkXPress) priporočamo, da pri izvozu uporabite nastavitev "High-quality printing" (Visokokakovostno tiskanje) ali uporabite našo prednastavitev Saal Digital za program Adobe PDF. V polju "Output" (Izhod) izberite ciljni barvni prostor RGB-Color Space - sRGB IEC61966-2.1 (glejte spodnji posnetek zaslona). Če v programih postavitev, kot sta QuarkXPress ali InDesign, uporabljate funkcijo "Double pages" (dvojne strani) (za fotoknjige), pazite, da ste izbrali potrditveno polje "Print Sheets" (QuarkXPress = Mounting Surfaces). Pomembno je, da prejmemo vsako dvojno stran kot stran v PDF.

Prosimo upoštevajte, da je potrditveno polje "Use interface settings of the document" (Uporabi nastavitve vmesnika dokumenta) izbrano, ko uporabljate naše predloge (glejte spodnji posnetek zaslona). 

Datotek PDF ni treba združevati (platnici in notranjih strani dvojnih strani), ampak lahko prenesete dve datoteki PDF.

Preden naložite datoteko PDF, jo vedno optimizirajte, da zmanjšate količino podatkov in pretvorite morebitne maske, prosojnosti in metapodatke, ki bi lahko med uvozom povzročali težave.

Photos
Obrezovanje (za izvoz PDF): V polju za izvoz PDF, v razdelku "Marks and Bleeds" (Oznake in živi robovi) označite potrditveno polje "Use interface settings of the document" (Uporabi nastavitve vmesnika dokumenta), če ste pred tem določili obrezovanje v dokumentu.
Photos

Optimizator datoteke PDF

Datoteko PDF odprite v programu Adobe Acrobat Pro in izberite "File -> Save as -> Optimized PDF" (Datoteka > Shrani kot > Optimiziran PDF). Prilagodite naslednje nastavitve:

Compatibility (Združljivost): "Retain existing" (Obdrži obstoječe)

 • Images (Slike): tukaj priporočamo nastavitev "Bicubic Downsampling" (Bikubično zmanjševanje ločljivosti) na 300 ali 301 ppi za slike z ločljivostjo nad 300 ppi (JPEG, najvišja kakovost).
 • Fonts (Pisave): odkljukajte potrditveno polje "Do not unembed any fo.nt" (Ne odstrani nobene vdelane pisave)
 • Transparency (Prosojnost): izberite "High Resolution" (Visoka ločljivost).
 • Discard Objects (Zavrzi predmete):odkljukajte vsa potrditvena polja, razen
  – Convert smooth lines to curves (Pretvori ravne črte v krivulje)
  ,– Detect and merge image fragments (Zaznaj in spoji delce slike).
 • Discard User Data (Zavrzi uporabniške podatke): odkljukajte vsa potrditvena polja.
 • Clean Up (Čiščenje): možnosti stiskanja nastavite na "Compress document structure" (Stisni strukturo dokumenta) in odkljukajte vsa potrditvena polja, razen
  – In streams that use LZW encoding, use Flate instead (V tokovih, ki uporabljajo kodiranje LZW, namesto tega uporabi Flate)
  ,– Discard unreferenced named destinations (Zavrzi nesklicevane poimenovane cilje)
  ,– Optimise the PDF for fast web view (Optimiziraj PDF za hiter spletni pregled).

Posebej za program Photoshop
Če uporabljate programe za urejanje fotografij, kot je Photoshop, priporočamo, da dvojne strani shranite kot datoteko jpg (kakovost 10). Fotografije preimenujte z zaporednimi številkami (01..., 02..., ...), da bosta vaša fotoknjiga ali koledar samodejno zapolnjena.

Izvoz večstranskega dokumenta PDF iz programa Photoshop
V CS3: V programu Photoshop je mogoče shraniti več kot en dokument kot datoteko PDF z več stranmi. Izberite File -> Automate -> PDF Presentation (Datoteka > Avtomatiziraj > PDF predstavitev). Kliknite "Add open files" (Dodaj odprte datoteke), da odprete potrebne datoteke in nato izberite "Multipage Document" (Večstranski dokument), da shranite vse datoteke v en dokument PDF.
V CS4: V CS4 je ta funkcija integrirana v aplikaciji Adobe Bridge. Izberite potrebne datoteke v mapah. Nato pojdite v ploščo z izhodnimi podatki (Window -> Workspace -> Output (Okno > Delovni prostor > Izhod); plošča je prikazana na desni strani). Izberite "PDF" in nastavite "Template" (Predloga) na "Custom" (Po meri). Zdaj vnesite točno velikost strani. V zavihku "Layout" (Postavitev) nastavite vrednosti roba (zgornji, spodnji ...) na nič. Zavihke "Overlays" (Prekrivanja), "Header" (Glava), "Footer" (Noga), "Playback" (Predvajanje) in "Watermark" (Vodni žig) lahko prezrete in na koncu shranite dokument.

Posebej za program Scribus
S programom Scribus 1.4.4 lahko vdelate pisave v datoteke PDF, starejše različice pa te možnosti ne podpirajo. Če ne uporabljate najnovejše različice, pazite, da pred izvozom pisave pretvorite v orisne pisave (tudi "Convert to paths" (Pretvori v poti)).

Prosimo, upoštevajte: Čeprav je struktura fotoizdelkov z več stranmi v programu Scribus mogoča z dvojnimi stranmi, se v izvozu datoteke PDF podvojene strani izvozijo kot ena stran. Datoteka PDF je potrebna v spletni trgovini (pri fotoknjigah), vendar s koherentnimi dvojnimi stranmi, da se to pravilno razlaga. Pri izdelavi podatkov v programu Scribus priporočamo, da izdelate eno stran v formatu dvojne strani ter ustvarite ustrezne označevalnika in linije za pomoč.